Varmt välkommen till oss!


Vi har kattungar redo att tingas, de är födda 3/5 se fliken "kattungar"


Ovan: S*Heavenly Dolls kattungar 4 veckor gamla

Heavenly Dolls är en kärleksfull uppfödning som föder upp katter av den ljuvliga rasen Ragdoll

Jag som innehar stamnamnet S*Heavenly Dolls heter Sofia Lundberg. Jag bor tillsammans med man, våra tre söner, vår Labrador Enzo och våra Ragdollkatter i Åkersberga 3 mil nordost om Stockholm

Vi har uppfödning i liten skala, för oss är det viktigt att katterna trivs, mår bra och får vara katt och inte enbart avelsdjur. Vi har några kullar per år och i vissa fall har vi kullarna hos våra underbara fodervärdar. 

Vår målsättning är att föda upp friska, sunda, lyckliga och rastypiska Ragdollkatter som ska få flytta till kärleksfulla livslånga hem. Vi testar alla våra avelskatter innan de får gå i avel enligt gällande avelsprogram. Vi säljer främst katter till sällskap men kan vid enstaka tillfällen även sälja till avel, då enbart till registrerade katterier med likvärdig syn på avelsarbetet som vi har.

Alla våra katter lever tillsammans med övriga familjemedlemmar och har tillgång till hela huset, med undantag av när vi har fertil avelshane, som då inte har fri tillgång till hela huset dygnet runt

Jag är medlem i Ragdollklubben, Scandinavian Ragdoll club och Järva kattklubb


Vårt katteri är besiktat och har tillstånd enligt djurskyddslagen 16 paragrafen för kattverksamhet

 Om du är intresserad av en katt från oss är du välkommen att kontakta oss, vi använder oss inte av Kösystem utan säljer katter till hem som vi tycker känns rätt och som följer våra värderingar.

Vi planerar att ha kattungar ett par gånger/år, se gärna våra planer.

 

 Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill prata katt.

Ibland kan det ta några dagar innan jag hinner svara, skicka då gärna en påminnelse ;)

Välkommen! 

Kontaktuppgifter Sofia Lundberg:

Mail: sofia.heavenlydolls@gmail.com

Tel: 070-7677988 (gärna sms om jag inte kan svara) 

 

Hitta oss på Facebook

Vi uppdaterar mest på Instagram, välkommen att följa oss!

Heavenly Dolls are a loving breeding breeds cats of the lovely breed Ragdoll 

I'm holding the name S * Heavenly Dolls named Sofia Lundberg. I live with husband, our three sons, our Labrador and our Ragdoll cats in a house in ?kersberga 3 mil northeast of Stockholm, Sweden

We have been breeding on a small scale, for us it is important that the cats are happy, feel well and may be a cat and not just breeders. 

Our goal is to breed healthy, sound, happy and typical Ragdoll cats to move to loving lifelong home. We test all our breeding cats before they can be bred under current breeding programs. We mainly sell cats as pets but can occasionally also sell to breeders. 

I am a member of Ragdoll, Scandinavian Ragdoll Club and Järva cat club If you are interested in a kitten from us, you are welcome to contact us, we will not use queuing systems without selling cats to homes which we think feels right and follows our values. We plan to have kittens a couple of times / year, please see our plans. 

All our cats live together with other family members and have access to the entire house. 

 

 You are always welcome to contact us if you have questions or want to talk about cats. 

 

Welcome!

 

 

  Copyright på hela hemsidan!  

Vill du låna bilder? Fråga först!